Avís legal

Rating Legis és l’entitat titular d’aquest web (www.ratinglegis.eu)

L’accés al portal de Rating Legis i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, us recomanem que llegiu atentament el contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s’escau, puguem oferir des d’aquest web.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, si s’escauen, no constitueixen cap mena d’oferta vinculant llevat que expressament s’indiqui el contrari. Rating Legis es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

Donem molta importància a protegir les vostres dades personals i la vostra privacitat. Per això,  tractem les vostres dades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals en l’interès de la lliure circulació de dades i que anul·la la Directiva 95/46/CE (RGPD), de 27-04-2016; i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caire Personal (LOPD).

Aquesta política us informa de com hom tracta les vostres dades personals en relació amb el nostre web.

 

1. Responsable

El responsable als efectes de les normes de protecció de dades, de conformitat amb l’article 4 N.º 7 RGPD, per al web http://ratinglegis.eu, és Rating Legis, S.L.P., Provença 253, Entl. 1A, E-08008 Barcelona.

Si teniu cap qüestió relativa al tractament de les vostres dades per Rating Legis, S.L.P., podeu contactar-nos amb molt de gust per les vies següents:

 • per correu ordinari a: Rating Legis, S.L.P., Provença 253, Entl. 1A, E-08008 Barcelona
 • per telèfon: +34 932 508 227
 • per correu electrònic a: info@ratinglegis.eu

 

2. Tractament de dades personals dels visitants del nostre web

El nostre web és, en realitat, un bloc WordPress, la descripció tècnica del qual s’hi aplica plenament –incloent-hi, molt particularment, l’ús de les anomenades galetes, vg. apartat 2.2. més avall.

Rating Legis, S.L.P., com a tal, no recapta ni tracta dades personals de cap usuari del seu web.

2.1. Cap tractament de dades d’accés

Quan vós visiteu el nostre web, no guardem cap mena de dades d’accés vostres.

2.2 Galetes

Per assegurar que la visita del nostre web sigui engrescadora i per permetre l’ús de funcions específiques, WordPress empra les anomenades galetes. Són petits fitxers de text que es guarden al vostre aparell terminal. Permeten a WordPress identificar el vostre cercador la propera vegada que visiteu el nostre web.

Per saber quina mena de galetes empra WordPress, ens permetem referir-vos a la descripció pròpia del proveïdor.

Podeu configurar el vostre cercador de forma que sigueu informats de la col·locació de galetes i pugueu, doncs, decidir acceptar-les individualment, tan sols en casos específics, o rebutjar-les del tot. Nogensmenys, si decidíssiu desactivar les galetes, us advertim que això podria reduir la funcionalitat del nostre web.

2.3 Fonament legal

Segons l’article 6.1.f) RGPD, el fonament legal de col·locar galetes són els interessos legítims de Rating Legis, S.L.P., de fer servir el programari WordPress (oferiment de serveis en línia).

 

3. Candidatures a feines

Sempre estem buscant bons candidats, els quals poden trametre’ns una sol·licitud de feina a l’adreça de correu electrònic que consta al nostre web.

3.1 Tractament de dades

Si ens trameteu la vostra candidatura, Rating Legis, S.L.P., tractarà les dades personals següents que hi figurin:

 • cognom, nom
 • adreça
 • adreça de cel
 • número de telèfon
 • nacionalitat
 • data de naixement
 • data de començament possible i període de disponibilitat
 • pujada de documents (per exemple, C.V., fotografia, certificats etc.)
 • observacions personals

3.2 Propòsit del tractament

Rating Legis, S.L.P., tractarà les vostres dades en relació amb

 • la vostra candidatura / comprovar l’aptitud per a la feina publicada (empleats / becari);
 • contactar-vos; i
 • l’expedient.

Sis us contractéssim, us informaríem del tractament de les vostres dades personals dins de l’àmbit de la relació laboral.

3.3 Fonament legal

Rating Legis, S.L.P., tracta les vostres dades personals com a mesura precontractual segons l’article 6.1.b) RGPD. Molts candidats trameten categories específiques de dades personals (per exemple, religió, dades de salut, fotografies, etc.). Segons la norma aplicable [article 9.2.a) RGPD] demanem el vostre consentiment exprés per tractar qualsevol dada d’aquesta mena.

Rating Legis, S.L.P., indica que només tractarà fotografies que vós ens trameteu amb la finalitat de reconeixement i atribució dels documents que conformen la candidatura.

3.4 Període de retenció

Rating Legis, S.L.P., guardarà qualsevol dada que calgui per tractar la vostra candidatura per un període de sis (6) mesos a partir d ela fi del procés de selecció.

3.5 Revocació del vostre consentiment

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment per guardar la vostra candidatura o per tractar categories específiques de les vostres dades, senzillament trametent un cel a info@ratinglegis.eu.

 

4. Seguretat de dades

La seguretat de les vostres dades és molt important per a nosaltres.

Rating Legis, S.L.P., pren les mesures tècniques i organitzatives adients en el sentit de l’article 32 RGPD tot considerant la darrera tècnica disponible; el cost, caire, abast, rerefons i objectiu del tractament; i la probabilitat que es concreti un risc per als drets i llibertats de persones físiques així com la possible gravetat d’aquest fet.

Les mesures següents protegeixen les vostres dades contra la pèrdua, la destrucció, l’accés no autoritzat, la modificació i la distribució sense autorització:

 • assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i fiabilitat dels sistemes i serveis que emprem per tractar dades;
 • assegurar la recuperació ràpida de dades personals si fos cas que es produís un incident físic o tècnic; i
 • processos per a la supervisió regular, l’anàlisi i avaluació de l’eficàcia de mesures tècniques i d’organització per assegurar la seguretat del tractament.

Rating Legis, S.L.P., no accepta pas respondre de la publicació d’informació arran d’una fallada en la transmissió de dades i/o d’un accés no autoritzat per tercers (per exemple, atacs de pirates) que no hagi causat o que no li sigui pas atribuïble.

 

5. Webs de tercers

El nostre web té enllaços (links) envers a d’altres webs, el contingut dels quals és fora de l’abast de Rating Legis, S.L.P.

Rating Legis, S.L.P., no és pas responsable d’aquest contingut. Només l’operador d’un web “enllaçat” respon del seu contingut i de l’exactitud de la informació que hi proveeixi.

 

6. Quins són els vostres drets?

El RGPD us dona els drets següents, que pot fer valer davant de Rating Legis, S.L.P., en qualsevol moment:

 • Dret d’accés (article 15 RGPD): Teniu dret a que Rating Legis, S.L.P., confirmi estar tractant les vostres dades personals. A més, teniu dret a ser informats de la finalitat del tractament; categories de dades personals; els destinataris o categories de destinataris de dades personals; el termini de conservació previst; l’existència d’un dret a l’esborrament o la correcció de les vostres dades personals; l’existència d’un dret a queixar-se i a conèixer tota la informació disponible sobre l’origen de les seves dades.
 • Dret a la rectificació (article 16 RGPD): teniu dret a que Rating Legis, S.L.P., corregeixi les seves dades personals sense dilació. Aquest dret inclou el d’obtenir que hom corregeixi dades incorrectes i completi dades personals incompletes.
 • Dret a la supressió (article 17 RGPD): Teniu dret a que Rating Legis, S.L.P., esborri les vostres dades personals sense dilació indeguda si cap dels fonaments legals descrits a l’article 17.1.a) RGPD (per exemple, la finalitat del tractament) continua existint i el tractament de les vostres dades ha deixat d’ésser necessari.
 • Dret a la limitació del tractament (article 18 GDPR): En els casos descrits a l’article 18 RGPD (per exemple, incorrecció de les dades personals tractades, tractament il·legal, etc.) també teniu dret a que Rating Legis, S.L.P., restringeixi el tractament.
 • Dret a la portabilitat (article 20 RGPD): Teniu dret a rebre les dades personals rellevants que hagueu posat a disposició de Rating Legis, S.L.P., ien un format estructurat d’ús comú i a que Rating Legis, S.L.P., les trameti a un altre responsable (per exemple, un altre bufet d’advocats).
 • Dret a oposició (article 21 RGPD): Teniu dret, en qualsevol moment, d’oposar-vos al tractament de les vostres dades personals tractades en relació amb aquest web.
 • Retirada de declaracions de consentiment (article 7 RGPD): Teniu la possibilitat, a qualsevol moment, de retirar el consentiment que hagueu donat a Rating Legis, S.L.P. La retirada del vostre consentiment no afectarà la legalitat de qualsevulla tractament de dades anterior basat en aquest consentiment.
 • Dret a queixar-se: A més, podeu en qualsevol moment presentar una denúncia a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; Jorge Juan 6; E-28001 Madrid; Tel.: +34 912 663 517.

 

Podeu exercir els vostres drets envers a Rating Legis, S.L.P., de la forma següent:

 • Per correu ordinari a: Rating Legis, S.L.P., Provença 253, Entl. 1A, E-08008 Barcelona
 • Per correu electrònic a: info@ratinglegis.eu

© Rating Legis